24.03.2009 г.

мух-о-слух

промъкнал се
невръстен слух на голо
с опашен недоимък
изотзад
с неокосмения си
още полов орган
като хуботче на муха
в меда
из
сип ва
глупав смях
по раменете ми
с маневрено
причакване във гръб
пронизвайки
с офренетичено звучене
уюта на подслушващите
тъпанчета

Няма коментари: