24.03.2009 г.

Бих танцувала с теб

Бих танцувала с теб
дори под водата
като кобра
погълнала вик на душа
бих танцувала
дълго
и после отново
бих танцувала
впила устни във твоите
бих танцувала
само с дъха си
в неизвестност за време
като безпътие
в пулс разперен
на вятърна мелница
бих танцувала с теб
до изчезване-то си

Няма коментари: