25.11.2009 г.

вчера и още преди това
миналото го няма --
паднало е като звезда
в меланхоличната ложа на пространството
и мухи са го накацали по лицето
безчет мухи
които бодат с игли в очите му
и така го карат да се преглъща

ако го разказваш
думите могат да отнемат цял календар
а може и обратното -
да вместиш свършилите му дати
само в няколко букви : : :
                                    самотно
студено

и като любов е търсило изход
преобразено в малка калинка
лазеща от сърцето към лактите ти
за да политне
увита в найлонови снимки
и
да изчезне в чужда ръка

Няма коментари: