21.11.2009 г.

колко думи е да обичаш

седнала е на ръба на ухото му
с намерението да говори
независимо колко сол
попиват очите
от писалките в мозъка :
за
подходящите погледи
за съвсем малки причини и следствия
скрити в себе си като една
смачкана топка хартия отъркаляна в болка.

иска да
заплати значението си с цената
на всичките разминавания
съчетавани с лъже-хармония
в тишината на затворените му мисли

половината е домашна птица с
търпеливи пера
а останалата е отесняла от сърцебиене
колко трябва да каже
вдълбавайки
гръдната кост
с потоци мастило
скърцащ пясък от миналото
ветрове и листа за да понесе началото
с което ще е настъпила зимата

Няма коментари: