15.06.2015 г.

Избягваме се
През тристата шейсет и пет терзания
от месеци, сезони, часове,
със белезите по часовника -
(дори с движението на звездите)
стрелки пресичат тялото ти
с поглед.
Не толкова отдавна.

Докато налучкаш пътя.

Навсякъде и никъде –
по избор.
Пространствата са винаги подвижни,
а разстоянията се стапят като дните.

Животът ни на място
е мъчителен като забрана,
издадена от предпазливост.
Непредвидимо е
да бъдем близо. Избягваме се.
Няма коментари: