11.06.2015 г.

одрасканите обувки
се опитват да вземат
няколко стъпала наведнъж
(твърде бързо
е времето)
до толкова много брави
с толкова много истории
не съвсем пропаст
все още не
мост
Няма коментари: