14.12.2009 г.

праз_ниЩно*докато павираше мислите си
за да мине по тях с
всичките лепкави ежедневности
с купуване на подаръци
картички ---
праз_ниЩно_ст.......... до
последния хит на парфюмите
заедно с емоционалните си
пикове и спадове
и очакванията другите
да се съобразяват с това,
неизменно отекваше
в домакинската ниша на
посредствеността
усвоявайки упражнението
да пропусне шанса да бъде себе си*(макар и дълбоко в представите си

да клонеше към чудачество)

Няма коментари: